Enquête

  • 1 Huidige: Vul onderstaande vragen in
  • 2 Preview
  • 3 Complete
Bent u tevreden over het voorbije fietsseizoen? Gewicht
Ik ben zeker tevreden
Ik ben gematigd tevreden
Ik ben niet tevreden
Onlangs organiseerden we een ontbijt in Brieleke. Herhalen we dit in 2019 opnieuw? Gewicht
ja opnieuw in brieleke
ja maar liefst ergens anders
nee
Hoelang mogen de zondagstochten maximum zijn voor u?
65 km
70 km
75 km
80 km
Wenst u ook eens een fietsroute uit te stippelen en de groep te “leiden”?
nee
ja dit wil ik graag doen
Wens u eens een gewone vergadering van ons bestuur bij te wonen? Gewicht
nee
Ja
We zijn steeds op zoek naar bedrijven / zelfstandigen die onze fietsclub wensen te sponsoren. (60 euro voor een gewone sponsor, 200 euro of meer als hoofdsponsor). Kent u een bakker, slager, supermarkt, restaurant, café, krantenwinkel, of wat dan ook, waar u een goede klant bent en waarvan u denkt dat deze persoon ons zou kunnen sponsoren?
nee, sorry
ja, misschien wel
We blijven het proberen…. heb je interesse om bestuurslid te worden?
Het spijt me, ik heb geen interesse
Ja, ik wil het proberen