Reglement

Ben ik verzekerd tijdens de fietszoektocht?

Ben ik verzekerd tijdens de fietszoektocht? Nee, maar.....

Indien u lid wordt van vzw De Wommeltjes en u kiest de formule lidmaatschap + verzekering (€ 5,00 extra per adres, ongeacht het aantal inwonenden), dan bent u automatisch lid en verzekerd bij de Vlaamse Wielrijdersbond. U geniet daarenboven van alle voordelen van de Vlaamse Wielrijdersbond en van de dienst 24/24 uur pechverhelping. Daarenboven wordt  u, als lid van vzw De Wommeltjes, uitgenodigd op al onze activiteiten.
Als u lid wordt van de Wommeltjes regelen wij alle administratieve formaliteiten bij de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB)
> Klik hier i.v.m. alle informatie over ons lidmaatschap
> Klik hier om ons jaarprogramma voor de leden van vzw De Wommeltjes te bekijken
> Klik hier om te surfen naar de Vlaamse Wielrijdersbond

Corona virus

Volg nauwgezet de maatregelen die de Veiligheidsraad ons oplegt.
Respecteer social distancy, houdt 1,5 meter afstand van andere fietsers.
Rijdt enkel samen met je gezin, of met maximum 2 of 3 personen niet-gezinsleden samen.
Troept onderweg niet samen!
Dreigt je toch in contact te komen met andere "bubbels"? Zet dan snel even je mondmasker op.
Dit is geen verplichting, maar wel een aanrader.

De route

De afstand van deze fietszoektocht is een lus van ± 21 km. De officiële startplaats is het gemeentelijke sportcentrum Brieleke te Wommelgem, doch je kan overal inpikken langsheen het traject.
De route is beschreven in de routebeschrijving.
Het is en blijft een fietszoektocht, dus de weg “zoeken” is een onderdeel van de fietszoektocht.
Bij aanvraag via chris.bonte@wommeltjes.be kan je de routebeschrijving digitaal ontvangen in een apart .pdf bestand.

De fietszoektocht bestaat uit:

 • 40 foto’s waarop we één of meerdere antwoorden verwachten. De foto’s staan niet in volgorde. Ook hier geldt: het is een “zoek”-wedstrijd, alle antwoorden zijn ter plaatse langsheen het parcours te vinden

Onderstaande documenten worden u digitaal toegestuurd:

 • 1 antwoordblad incl. schiftingsvraag (dit kan je gebruiken als klad voor onderweg)
 • Advertentiepagina 
  • De Lange Reep: 1 hoortje met 1 bolletje ijs bij aankoop vanaf € 5,00
  • Advertentie MaakMijnFiets
  • Advertentie Fietsen G. Dermonde

Het verkeersreglement:

Het verkeersreglement dient steeds te worden nageleefd.
Vzw De Wommeltjes kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.
Wees een heer in het verkeer! Geen private eigendommen betreden, geen zwerfvuil achterlaten.

Belangrijke aandachtspunten:

Over de antwoorden zijn er geen discussies mogelijk.

 • Spelling– en schrijffouten, blanco, onvolledige, foutieve antwoorden worden niet goedgekeurd.
 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 0 zijn cijfers, 105 = een getal, 1 = getal en/of cijfer
 • De letters y en ij zijn niet gelijk!
 • Een familienaam is een familienaam, geef dan geen leesteken bijvoorbeeld.
 • Een straatnaam is niet gelijk aan een straatnaam + huisnummer of een volledig adres.

Aandachtspunten bij het invullen van uw antwoorden via de computer

Het spreekt voor zich dat je slechts één inzending kan indienen per geregistreerde deelnemer.

Aangezien de antwoorden automatisch verbeterd worden via de computer dient u wel op volgende zaken te letten:

 • Vermijd spatie(s) voor of na een antwoord indien het antwoord slechts uit één woord, cijfer, getal, website url... bestaat.
  Enkel één spatie tussen twee of meerdere woorden, cijfers of getallen, ook geen ampersand gebruiken als +  teken bvb tussen 2 voornamen (Jan Chris en niet Jan & Chris) (indien het antwoord uit meerdere delen bestaat), behalve indien gevraagd: schrijf exact wat u ziet
 • Geen leestekens na een woord, cijfers of getallen (indien niet specifiek gevraagd : bvb schrijf exact wat u ziet).
 • Getallen en cijfers in cijferschrift (1   11   120) niet in letterschrift (één  elf  honderdtwintig) behalve indien gevraagd : schrijf exact wat u ziet.
 • > Klik hier Voor het gebruik van leestekens (Bron: website "Beter spellen")

Uw antwoorden indienen / hoe kan ik een prijs winnen?

Als je in aanmerking wilt komen voor een prijs, moet je de antwoorden vòòr 1 oktober 2020 bezorgen via de website www.wommeltjes.be/fietszoektocht/2020/antwoorden 

Je wordt door ons uitgenodigd om deel te nemen aan de prijsuitreiking. Zorg dat jouw gegevens goed worden ingevuld. Bij aankoop van een boekje heb je reeds je gegevens online ingevuld. Vul deze zo correct mogelijk in: zonder schrijffouten en zo volledig mogelijk incl. gsm nummer. 

Indien je niet aanwezig kan zijn, kan je jouw prijs laten ophalen door een andere persoon die wel aanwezig is. Dit dien je ons vooraf te melden.

De prijsuitreiking:

Momenteel is er nog geen locatie of datum gekend.
Hou de website www.wommeltjes.be/fietszoektocht/2020 in het vizier.
Uiteraard zullen wij u hierover informeren van zodra er nieuws is.

Vragen / informatie / bestellingen....

Voor verdere vragen of info kan je steeds terecht bij:
Chris Bonte
Voorzitter
vzw De Wommeltjes
Gsm 0489 555 560
E-mail chris.bonte@wommeltjes.be